سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ببینید در مورد رسول الله (ص) ...

دوشنبه 86 فروردین 20 ساعت 9:34 صبح

ببینید در مورد رسول الله (ص) چه می گویند..............

 1 - پیامبر را سِحر کردند تا هواس پرتی پیدا کرد و نمى‏فهمید چه مى‏کند یا چه مى‏گوید ! صحیح البخاری ، ج‏4 ، ص‏534 کتاب الجزیه ، باب 869 هل یعفی عن الذمّی إذا سحر ، ح 1342 و همان ، ج‏7 ، ص 257 ، کتاب الطب ، باب 412 السحرة ، ح 662 ؛ سنن النسائی ، ج‏7 ، ص‏112 کتاب تحریم الدم باب سحرة اهل الکتاب .
2 - پیامبر بنا حق افرادی را دشنام مى‏داد ! صحیح مسلم ، ج‏5 ، ص‏168 کتاب البر والصلة والآداب 25 ، باب من لعنه النبی صلی الله علیه و آله وسلم أو سبّه و لیس هو أهلاً لذلک ح‏88 ( 2600 ) و ح 89 ( 2601 ) تا ص 172 ، حدیث 97 ؛ و صحیح بخاری ، ج‏8 ، ص‏534 کتاب الایمان والنذور ، باب 857 الیمین فیما لایملک و فی المعصیة وفی الغصب ، ح 1529 .
3 - پیامبر در نماز با شیطان گلاویز شد ! مسند احمد بن حنبل ، ج‏4 ، ص‏164 ، ح‏11780 ، و ج‏7 ، ص‏442 ، ح‏21062 ؛ صحیح مسلم ، ج‏2 ، ص‏23 و 24 ، ح‏39 و 40 کتاب المساجد و مواضع الصلاة باب 8 جواز لعن الشیطان فی أثناء الصلاة .
4 - پیامبر با حالت جنابت نماز خواند ! صحیح البخاری ، ج 1 ، ص‏417 و 418 ، کتاب الاذان باب هل یخرج من المسجد لعلة ، ح 604 و 605 ، و سنن النسائی ، ج‏2 ، ص‏81 کتاب الامامه باب الامام یذکر بعد قیامه فی مصلاه أنّه علی غیر طهارة
5 - حضور پیامبر در مجلس رقص ، غنا و نوازندگی و تأیید لهو و لعب ! صحیح البخاری ، ج‏2 ، ص‏435 ، باب 606 الحراب و الدرق یوم العید ح 896 و باب 607 سنة العید لاهل الإسلام ، ح 898 و ج‏5 ، کتاب المناقب ، ص‏269 باب 16 قصة الحبش و قول النّبیّ یا بنی ارفدة ، ح 60 و کتاب المغازی ، باب 127 ، ص 176 ح 497 و ج‏7 ، کتاب النکاح ، ص‏37 باب 49 ضرب الدفّ فی النکاح والولیمة ، ح 79 ، و ج‏1 ، کتاب الصلاة ، ص‏256 باب 310 أصحاب الحراب فی المسجد ، و سنن الترمذی ، ج‏5 ، ص‏580 باب 18 فی مناقب عمر بن الخطاب ، ح‏3690 و ح‏3691 ، ومسند احمد ، ج‏5 ، ص‏333 ، ح‏15720
6 - نسبت بی مبالاتی به حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم در مورد همسرانش . صحیح البخاری ، ج‏1 ، ص‏136 باب 109 خروج النساء الی البراز ، و ج‏7 ، ص‏75 کتاب النکاح باب 116 خروج النساء لحوائجهنّ ، ح 166
7 - نسبت تخلّی به پیامبر دادن درمکان نا مناسب و درمنظر دیگران . صحیح البخاری ، ج‏3 ، ص‏278 کتاب المظالم باب 453 الوقوف والبول عند سباطة قوم ، ح 690 ، وسنن النسائی ، ج‏1 ، ص‏19 کتاب الطهارة باب الرخصة فی ترک ذلک ، و سنن النسائی ، ج‏1 ، ص‏31 باب البول فی الإناء.


نوشته شده توسط : سیدعابس حسینی

نظرات دیگران [ نظر]